Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE (2021/2)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási pályázatot hirdet civil szervezetek részére:


Civil Szervezetek figyelem!

 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási pályázatot hirdet civil szervezetek részére az alábbiak szerint:
A pályázat célja: olyan helyi civil szervezetek támogatása, amelyek tevékenysége a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, szociális és karitatív tevékenység, a rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése.
A pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek körét a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2020. (II.14.) a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3.§ (1), (2) tartalmazza.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázatot a 7/2020. (II.14.) rendelet 1. mellékletét képező Pályázati adatlapon és a 2. mellékletét képező Költségvetési adatlapon kell benyújtani egy példányban, amelyhez az alapdokumentumokat és a szükséges 3-6. melléklet szerinti nyilatkozatokat is csatolni kell.
A vonatkozó rendelet és mellékletei elérhető és letölthetőhttps://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/412069
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31. napja
A benyújtás módja: A pályázatokat a Polgármesteri Kabinet munkatársaihoz kell eljuttatni személyesen, (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám sportegyesületek pályázatát a 9-es irodába, az egyéb civil szervezetek pályázatát a 15-ös irodába) vagy elektronikus formában a titkarsag@hodmezovasarhely.hu e-mail címre.
Hiánypótlás: a Polgármesteri Kabinet támogatások kezelésével megbízott referense egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat érdemi elbírálás nélküli elutasításával jár.
 
 
A pályázatok elbírálása: a pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a határidő leteltét követő soros ülésén, de legkésőbb 2021. szeptember 15. napjáig dönt.
A támogatás igénybevételének módját, feltételeit, határidejét a pénzügyi támogatásról szóló közgyűlési határozat tartalmazza.
A támogatás folyósítására vonatkozó szabályokat a 7/2020. (II.14.) rendelet 8.§ (1) tartalmazzaAz Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási rendelet 13. mellékletét képező támogatási szerződés aláírását követően az abban foglaltak szerint a civil szervezet számára, elsősorban a pénzintézeti számlájára való átutalással teljesíti.
A támogatás felhasználási módja: A támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatás felhasználását a Polgármesteri Kabinet referense, valamint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre soron kívül bármikor ellenőrizheti.
A támogatásról történő elszámolás: A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról, a pályázatban meghatározott program megvalósításáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év január 15. napjáig és az e rendelet 9. mellékletében előírt módon köteles elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a 10. melléklet szerinti Összesítő táblázatot és a 11. melléklet szerinti nyilatkozatot.
 
Amennyiben kérdése van, kérjük hívja a +36 62 530 125-ös telefonszámot.Pályázati kiírás:           doc
Pályázati mellékletek: pdf

Eseménynaptár

Közelgő események

Maya Attila kiállítása 2021. október 9. 08:00 - 2021. október 29. 18:00

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás

Álláslehetőségek

Álláslehetőségek

Városi mobilapp

Városi mobilapp